• Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  -2004-

  Po pierwsze - wiąże się to z potrzebą wypełnienia wolnego czasu po zaprzestaniu czynnej, często odpowiedzialnej pracy zawodowej. Stereotyp mówiący, że celem starości jest odpoczynek obraca się przeciwko człowiekowi.
 • Dlaczego ludzie chcą się spotykać i pogłębiać swoje wiadomości?

  Po drugie - chęć odnalezienia się w grupie ludzi odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej. Żywego kontaktu z ludźmi nie zastąpią żadne media.
 • Dlaczego ludzie chcą się spotykać i pogłębiać swoje wiadomości?

  Po trzecie - ścisłe powiązanie SUTW z uczelniami słupskimi. Dla wielu osób prestiż wyzszej uczelni jest bardzo wysoki. Jest ona pożądanym i atrakcyjnym miejscem spotkania osób mających zainteresowanie intelektualne, a także posiadających przygotowanie do korzystania z różnych form zajęć uniwersyteckich.
 • 1
 • 2
 • 3

Członkowie

1

Dołącz do Nas!

SUTW

O Nas.

Projekty

Nasze aktualne projekty. Dowiedz się więcej

image
Akademia Seniora.

Aktywizacja Seniorów w Słupsku.

Dowiedz się więcej...

image
Akademia Seniora Aktywnego.

Naukowcy Uniwersytetom Trzeciego Wieku.

Dowiedz się więcej...

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku już od 15 lat realizuje w oparciu o współpracę z Akademią Pomorską zadania edukacyjne dotyczące społeczności senioralnej w naszym mieście.

Współpraca z naszą Uczelnią od początków działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku określała nie tylko jego profil naukowy, ale również determinowała jakość życia społeczności wieku senioralnego, wpływając na jej rozwój poznawczo-społeczny. Te minione lata zapisały w historii Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku znaczącą i piękną kartę, której dowodem jest już sam wzrost liczby słuchaczy – od kilkunastu osób w 2004 roku po dzisiejszą liczbę setek osób w trakcie działalności SUTW. Podobnie jak nawiązanie współpracy międzynarodowej, bogata działalności sekcji specjalistycznych, organizacja wielu konferencji i spektakli teatralnych przez słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zasługują na najwyższe słowa uznania i szacunku.

Z satysfakcją i dużą radością zarówno władze uczelniane, jak i pracownicy naukowi współpracujący ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku obserwują nie tylko rozwój oferty edukacyjnej w zakresie aktywności senioralnej, ale także podniesienie poziomu samooceny słuchaczy UTW, ich społeczną integrację i budowę poczucia elitarności wynikającej z udziału w życiu wspólnoty akademickiej.

Treści programowe prezentowane w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez wykładowców Akademii Pomorskiej przyjmują często wymiar interdyscyplinarny, realizowane są w różnych formach pracy dydaktycznej,
których tematyka koresponduje z oczekiwaniami i zainteresowaniami słuchaczy. Dzięki tym działaniom, a także dzięki udziałowi słuchaczy w interesujących projektach, realizowanych w naszej Uczelni, i rozwijającej się współpracy międzynarodowej, Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni rolę szczególnego motywatora wpływającego na edukację pokolenia seniorów.

W dobie społeczeństwa wiedzy działania na rzecz SUTW z wyróżnieniem myśli dotyczącej przyszłości Europy – „Society for all ages” są znaczącym wyznacznikiem misji naszej Uczelni, jak również ważnym wykładnikiem wśród priorytetów polityki oświatowej państwa. W ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na przykład ubiegłorocznego pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” nasza Uczelnia wraz ze swoim programem „ASA Akademia Seniora Aktywnego” została bardzo wysoko oceniona; otrzymaliśmy dofinansowanie z MNiSW, dzięki czemu mogliśmy słuchaczom Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentować ciekawą ofertę edukacyjną.

Dziś bez piętnastoletniego udziału słuchaczy SUTW społeczny krajobraz Słupska wydaje się już niemożliwy.

Z okazji Jubileuszu proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i podziękowania dla wszystkich Słuchaczy, Organizatorów, Przyjaciół i Sympatyków Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 15 lat współpracy z Akademią Pomorską, za ten czas pracy i zaangażowania na rzecz SUTW.

Życzę Państwu, aby kolejne lata i jubileusze przyniosły wiele radości i satysfakcji z podejmowania nowych wyzwań naszej współczesności, a także udanych starań o nowe projekty, spełnienia wszystkich planów i oczekiwań i wszelkiej pomyślności.

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Dołącz do nas! Dowiedz się więcej.


Poprzednia strona SUTW