Od 16 czerwca do 15 września 2020 Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, prowadząca Słupskie Centrum Informacji Turystycznej, zaprasza do udziału w bezpłatnych spacerach po mieście z przewodnikiem. Spacery skierowane są do turystów oraz mieszkańców Słupska i Ziemi Słupskiej, z wyłączeniem grup zorganizowanych. Po Słupsku oprowadzać będą m.in. prof. dr hab. Zbigniew Sobisz i dr Krzysztof Parzych i inni znakomici  przewodnicy słupscy.
Zapraszamy serdecznie.

Od 16 czerwca do 15 września 2020 Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, prowadząca słupskie Centrum Informacji Turystycznej, zaprasza do udziału w bezpłatnych spacerach po mieście z przewodnikiem. Spacery skierowane są do turystów oraz mieszkańców Słupska i Ziemi Słupskiej, z wyłączeniem grup zorganizowanych.

Przygotowaliśmy dla Państwa 14 tematycznych spacerów, które poprowadzą eksperci, pasjonaci, historycy i miłośnicy Słupska. Spacery będą dotyczyły zagadnień związanych z historią oraz przyrodą miasta.

Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 16.30 pod słupskim ratuszem.

Podczas spacerów prosimy o stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, szczególnie dot. względów sanitarnych oraz o zapoznanie się z regulaminem spacerów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spacerach i zgłębiania tajemnic Słupska.

Harmonogram spacerów:

16.06 Wczesnośredniowieczny Słupsk a rzeka - Tomasz Częścik
23.06 Słupsk na przełomie XVIII i XIX wieku oczami hrabiego Reinholda von Krockow - Marcin Barnowski
30.06 Szlakiem słupskich świątyń - dr Krzysztof Parzych
7.07 Szlakiem średniowiecznych Gryfitów - Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)
14.07 Szlakiem słupskich pomników przyrody - prof dr hab. Zbigniew Sobisz
21.07 Spichrzowe opowieści Joanna Rutkowska - (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)
28.07 Szlakiem słupskich kamienic - dr Krzysztof Parzych
4.08 Śladami słupskich artystów: Otto Freundlich i Georg Grosz - Krzysztof Skrzypiec (Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku)
11.08 Spichrzowe opowieści Joanna Rutkowska – Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
18.08 Parki i zieleńce Słupska - prof. dr hab. Zbigniew Sobisz
25.08 Wzdłuż murów i bram obronnych miasta  - Rafał Foltyn (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)
1.09 Szlakiem słupskiej rewitalizacji - Paweł Krzemień
8.09 Słupsk na przełomie XVIII i XIX wieku oczami hrabiego Reinholda von Krockow - Marcin Barnowski
15.09 Słupskie mokradła Marcin Miller, Elwira Ahmad (Park Krajobrazowy Dolina Słupi)

Organizatorem spacerów jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku.

Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Słupsk.

 

REGULAMIN UDZIAŁU W SPACERACH:

Organizatorem bezpłatnych spacerów po mieście z przewodnikiem jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi (Fundację PDS) – podmiot prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. Część spacerów organizowana jest także we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Parkiem Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku.
Osoby biorące udział w spacerach obowiązuje aktualny dla danego okresu, w którym odbywa się spacer, reżim sanitarny i obowiązkiem każdego z uczestników jest stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Wydarzenie przeznaczone jest dla osób indywidualnych, z wykluczeniem grup zorganizowanych.
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy stawić się w dniu wydarzenia na miejscu zbiórki z przewodnikiem, tj. przed słupskim Ratuszem, o godzinie 16.30.
Udział w spacerze jest równoznaczny z udzieleniem zgody na wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Miasto Słupsk, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń promocyjnych realizowanych przez Fundację PDS oraz Miasto Słupsk.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spacerze wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
Oprowadzanie będzie odbywać się w języku polskim.
Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania wydarzenia.

 

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates