Sekcja literacka

 Sekcja literacka – terminarz i tematyka zajęć


Data


Temat zajęć


23.01.2019

 


"Powróćmy jak za dawnych lat", czyli  Kornel Makuszyński - pisarz naszego dzieciństwa.


20.02.2019

 

Gustaw Herling-Grudziński "o istocie totalitaryzmu, o granicach człowieczeństwa, o nieskończonych dnach upadku i ludzkiej sile pokonywania godnością każdego losu". Przygotowanie Elżbieta Paczkowska


08.03.2019

 

 

Przemilczane czyli o dramatach seksualnej pracy przymusowej w czasie II wojny światowej. Joanna Ostrowska

Dzień Kobiet. Spotkanie z autorką w kawiarni Antrakt


24.04.2019

 

 

200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Wspólna dla Polski, Litwy i Białorusi, objęta patronatem UNESCO.

Joseph Conrad i narodziny świata globalnego biografia pisarza, aut. Maya Josanoff. Recenzja książki Liliana Brodzińska-Kwiek


15.05.2019

 

50 rocznica śmierci Krzysztofa Komedy, wybitnego kompozytora i pianisty. Wykorzystanie książki Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda, projektu Leszka Kułakowskiego logo udostępnionego przez Unesco, które objęło patronatem także tę rocznicę.


12.06.2019

 


Utwory laureatów 35 Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Wybór i prezentacja dr Marianna Borawska


16.10.2019

 

 

Rok Marka Hłaski - recenzja powieści pt. Wilk. Debiut literacki pisarza, opublikowany po raz pierwszy po 60-latach od napisania. Recenzja powieści - Ziemowit Szafran.
Próba montażu literackiego  poświęconego Markowi Hłasce - pięknemu, niepokornemu buntownikowi.


20.11.2019

 

 

90 rocznica urodzin Martina Lutra Kinga. Zapoznanie się z tekstem przemówienia I HAVE A DREAM uznanego za najlepszą mowę publiczną XX wieku. Napisanie własnych marzeń.

Powieść Jerome David Salinger Buszujący w zbożu w 100 rocznicę urodzin wybitnego amerykańskiego pisarza. Historia buntu 16-letniego chłopaka przeciw zakłamaniu i obłudzie.


18.12.2019


Boże Narodzenie w literaturze.