Biblia nie jedno ma imię
Wykład pani Iwony Brzewskiej z Żydowskiego Instytutu Historycznego był historycznym zarysem powstania i przetrwania Biblii do naszych czasów. Kiedy właściwie powstała Biblia i kto jako pierwszy rozpoczął jej pisanie? W jakim języku pisane były Księgi Starego Testamentu. Jakie było znaczenie wczesnej nauki czytania dzieci żydowskich (3 rok życia) w przekazywaniu wiary i przetrwaniu Księgi do dziś.

Wiadomo, że Biblia kopiowana była i tłumaczona  w różnych językach i przez różnych starożytnych pisarzy. Tekst znamy dzięki Soferim. Przepisywali Masoreci w diasporze babilońskiej (żydowscy uczeni Tory). Tekst zapisywany był tylko spółgłoskami. Jest to tekst bardzo wiarygodny. Potwierdziły to zwoje znalezione w Qumran, które zostały napisane 1000 lat wcześniej. W zapisach Biblii rozróżniamy najważniejsze manuskrypty i kodeksy  zwierające tłumaczenia Starego testamentu. Codex Cairensis (Kodeks proroków kairu. Septuaginta greckie tłumaczenie Starego Testamentu powstałe w Aleksandrii. Codex Aleppo. Dziś Biblia przepisywana jest na zwojach, drukowana na zwojach i drukowana jako Księga. Temat Biblii jest bardzo obszerny i jeden wykład na pewno nie wystarczy na wyjaśnienie całej złożoności Pisma. Warto by w przyszłości rozważyć wykład pani Iwony Brzewskiej na temat : czy wszystko co jest napisane w Biblii jest słowem objawionym i w związku z tym, dlaczego nie wystarczy zwykłe czytanie Pisma, ale Jego studiowanie i rozważanie?

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates