Wykład mgr Alicji Balcerzak 08.11.br.  Życie i twórczość Henryka Grynberga - pisarza żydowskiego pochodzenia. 
W okresie okupacji niemieckiej, ze względu na żydowskie pochodzenie, w latach 1942–1944 ukrywał się w Radoszynie i okolicach oraz – na tzw. aryjskich papierach – w Warszawie. Z całej licznej rodziny Holocaust przeżyli – dzięki pomocy Polaków – tylko on i jego matka.

Ojca Grynberga – Abrama – zabił polski chłop, któremu ten oddał na przechowanie dwie krowy. Dwuletniego brata, wydanego przez polskich sąsiadów, zabili Niemcy na terenie pobliskiego Jadowa. W książce Dziedzictwo zbadał i opisał okoliczności śmierci najbliższych krewnych. Dzieło to powstało w związku z filmem dokumentalnym Pawła Łozińskiego z 1992 pt. Miejsce urodzenia. Twórczość Henryka Grynberga jest głosem przestrogi, przypomnieniem do czego doprowadza ideologia narodowa utworzona w XIX wieku, w której po urodzeniu najpierw zapisywano narodowość, potem wyznanie a dopiero na końcu że urodził się człowiek. Ideologia ta doprowadziła w XX wieku do wynaturzeń z Holokaustem na czele.