10 stycznia br. na pierwszym noworocznym wykładzie po przerwie świątecznej spotkaliśmy się z panią Katarzyną Filipiak z-cą dyr. MOPR w Słupsku. Tematem spotkania była Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie możliwości pomocy oraz opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Słupsku.

Słupski MOPR oferuje seniorom Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Projekty: Asystent osobisty, Opieka wytchnieniowa,  pobyty w placówkach wsparcia dziennego. Więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę internetową MOPR Słupsk i otwierając zakładki Formy Wsparcia, Zespoły pracy socjalnej, Placówki, Projekty,  
https://mopr.slupsk.pl/katalog/seniorzy 
lub przez kontakt telefoniczny
59 81 42 801
59 81 42 802

 

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates