Wykład dr hab. Krystyny Krawiec – Złotowskiej, prof. AP
Topos militis Christiani. Geneza toposu a irenistyczne idee Erazma z Rotterdamu.
Wykład w ramach projektu Wiedzieć, Umieć, Chcieć AP 24.01.22 r.

W poniedziałek 24.01. br. wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Krystyny Krawiec- Złotkowskiej AP, Instytut Filologii, Zakład Historii i Teorii Literatury. Ten bardzo interesujący wykład odpowiadał na pytania, które stawiane są dzisiaj. Bo czyż nie są aktualne przywary społeczne, hipokryzja, przekupstwo, które z całą stanowczością piętnował twórca irenizmu. Irenizm znaczy pokój. W teologii chrześcijańskiej kierunek dążący do niwelowania różnic między chrześcijanami drogą wzajemnych ustępstw. Czy możliwa jest jedność chrześcijan, czy raczej współpraca? Ilość wyznań chrześcijańskich i kościołów pozwala twierdzić, że jedność sensu stricto jest niemożliwa. Natomiast wspólnota oparta na otwartości i życzliwości w rozwiązywaniu spornych zagadnień, jak najbardziej. Profesor Krystyna Krawiec-Złotkowska nawiązała też do pierwszej części tematu wykładu Topos militis Christiani – Motywu Rycerza Chrystusa w dziełach Erazma z Rotterdamu a także w malarstwie i polskich poetów baroku Wacława Potockiego i Mikołaja Sępa – Sarzyńskiego. Słuchacze mieli możliwość porównania, jak idea bycia Rycerzem Chrystusa wedle myśli Erazma z Rotterdamu, była i jest rozumiana.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates