Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego
Podczas  wykładu mgr Magda Hadwiczak omówiła zagadnienia dotyczące ochrony przyrody
w Słowińskim Parku Narodowym i metod działania na obszarze ścisłej ochrony przyrody.

Park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody. Największą atrakcją SPN są ruchome wydmy.
Na terenie Parku występują zbiorowiska:wydmowe, torfowiskowe, łąkowe, leśne - z czego 10% to bory.
W Parku, na wydmach i torfowiskach rosną m.in. turzyca piaskowa, mikołajek nadmorski, widłak torfowy,
długosz królewski, szczotlicha siwa, lnica wonna, rośliny storczykowate i inne. Na wydmach rosną lasy
bażynowe. Słowiński Park Narodowy jest  dużym skupiskiem zwierząt i bardzo dużym skupiskiem ptactwa.
Jest też atrakcją turystyczną wartą poznania.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates