Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior otrzymał pan Zdzisław Machura.
Pan Zdzisław Machura był wieloletnim opiekunem merytorycznym Sekcji Historycznej. W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyła liczna grupa naszych słuchaczy. Bardzo wzruszającym momentem były gratulacje i ogromny bukiet kwiatów dla pana Zdzisława Machury, lubianego i cenionego "PANA PROFESORA OD HISTORII", od członków Sekcji Historycznej.
Poniżej prezentujemy laudację  wygłoszoną przez prezes SUTW Wandę Lenc.

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słupsku zgłasza kandydaturę pana Zdzisława Machury do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior.
Zdzisław Machura ur. W 1935 r. Jest z wykształcenia historykiem bardzo zaangażowanym w popularyzację historii Pomorza. W okresie pracy zawodowej był wykładowcą historii, wieloletnim członkiem Słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, inicjatorem wydawnictwa PTH „Biblioteka Słupska”, założycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego, członkiem Stowarzyszenia Ochrony Zabytków w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Po przejściu na emeryturę pracę w wymienionych organizacjach kontynuuje jako społecznik.
Ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku współpracuje od 2004 roku, jako opiekun merytoryczny sekcji historycznej do roku 2016r., a później był zapraszany jako bardzo lubiany wykładowca. Zajęcia Sekcji historycznej zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. W kolejnych latach wygłosił 90 wykładów ułożonych przez prowadzącego na cykle tematyczne: antyk grecki i judajski, historia Polski, historia Pomorza, dziejów Słupska, losy i zasługach panujących na tronie polskim oraz prezentacji sylwetek wybitnych Polaków.
Aktualnie Zdzisław Machura kontynuuje cykl otwartych wykładów zatytułowany „Ludzie i miejsca na historycznej mapie Ziemi Słupskiej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zajęcia zorganizowano we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej oraz Młodzieżową Radą Miasta. Wykłady mają charakter otwarty. W godzinach porannych odbywają się zajęcia z uczniami słupskich szkół, a po południu z dorosłymi. Przez 11 lat wszystkie zajęcia dla słuchaczy SUTW oraz obecne w Miejskiej Bibliotece Publicznej Zdzisław Machura prowadził i prowadzi nadal jako wolontariusz. Jako wykładowca potrafi nie tylko wspaniale przekazywać wiedzę, ale także mobilizuje dorosłych i młodzież do dalszego pogłębiania wiedzy, bowiem zawsze podaje przystępną bibliografię i źródła.
Od 2004 roku był organizatorem wielu historycznych warsztatów terenowych Jako konsultant historyczny, uczestniczył w opracowaniu projektów badawczych realizowanych przez naszych Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku:
-Śladami Książąt Pomorskich;
-Śladami Książąt Gdańskich;
-Śladami Zamków Krzyżackich na Pomorzu;
Efekty tych działań zostały opublikowane w albumach wydanych staraniem SUTW oraz na wystawach fotograficznych obiektów historycznych zorganizowanych dla mieszkańców w Ratuszu, Herbaciarni, Słupskim Ośrodku Kultury, Ustce. Projekty realizowane były przy współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w ramach Rządowego Programu ASOS.
Mimo podeszłego wieku Zdzisław Machura tryska energią i potrafi skupić wokół siebie grono dorosłych i młodych pasjonatów historii, a szczególnie skomplikowanych dziejów Pomorza. Od 2000 r. opublikował 17 prac na temat historii regionu, a w najbliższym czasie ukażą się trzy kolejne. Od lat 60-tych do chwili obecnej Zdzisław Machura jest przewodnikiem nizinnym PTTK po Słupsku i Pomorzu. Uczestniczył komisjach egzaminacyjnych dla przewodników, a obecnie społecznie przygotowuje do pracy wielu młodych kandydatów.
Pan Zdzisław Machura jest zasłużonym dla regionu społecznikiem, wolontariuszem, którego wieloletnie zaangażowanie w popularyzację wiedzy i wyrabianie szacunku dla przeszłości w pełni zasługuje na nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior.BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates