Literatura kaszubska - regionalizmy
Dr hab. Adela Kuik-Kalinowska

Literatura kaszubska powstała w XIX wieku. Za jej twórcę uważany jest Florian Ceynowa. Oprócz niego literaturę kaszubską tworzyli tak znani pisarze jak: Hieronim Janusz Derdowski (twórca  powiedzenia "nie ma Kaszeb bez Polonii, a bez Kaszeb Polsci") a w XX wieku Anna Łajming. Powstanie literatury regionalnej Kaszub jest tym bardziej niezwykłe, ponieważ dotyczy względnie małej grupy etnicznej zamieszkującej tereny dzisiejszej  Polski i Niemiec, i będącej pod wpływem literatury i kultury tych narodów. Tym niemniej literatura kaszubska zachowała swoją odrębność i autonomię. Można to uznać za fenomen, jako że - szczególnie w XX wieku - występowała dążność do tworzenia tzw. "mono narodów", bez mniejszości narodowych i pomniejszania roli regionalnych języków i literatury,  wręcz sprowadzającego języki regionalne (Kaszuby, Śląsk) do gwary.