W poniedziałek 17.02.2020 wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Natalii Kurhaluk pt. Feromony- język komunikacji chemicznej. Wykład w ramach projektu AP Wiedzieć,Umieć,Chcieć

Profesor Natalia Kurhaluk jak zwykle w sposób bardzo ciekawy przedstawiła zagadnienia związane z biochemią. Tym razem omówiła znaczenie feromonów, ich budowę chemiczną oraz jaki wywierają wpływ na swoje otoczenie substancje semiochemiczne (sygnałowe), w tym feromony. Substancje semiochemiczne, czyli  środki komunikacji chemicznej, wydzielane przez żywego osobnika mogą zmieniać zachowanie lub fizjologię innego osobnika. Nie ograniczają się tylko do tych znanych nam z mediów. Dzielimy je ze względu na funkcję na: płciowe, alarmowe, obronne, odstraszające, wyrażające stres, agregacyjne, lotne, kontaktowe itd. W drugim semestrze przewidziany jest jeszcze jeden, równie ciekawy, wykład prof. Natalii Kurhaluk.