Pragniemy wyrazić podziękowanie Wszystkim tym, bez których nie można byłoby mówić dziś o osiągnięciach, osiągnięciach mianowicie:
Przewodniczącej Miejskiej Rady Narodowej
Prezydentowi miasta Słupsk
Dyrektorom Wydziałów: Zdrowia oraz Kultury i Sportu
Rektorom: Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Zarządzania
Prezesom Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz"

Szczególne podziękowanie składamy pracownikom naukowym obu słupskich uczelni, a w szczególności:
pani dr Mariannie Borawskiej, która nie szczędzi czasu dla "starszych studentów"
panu dr Zdzisławowi Sobiszowi za zajęcia Selekcji Biologicznej

Ponadto serdecznie dziękujemy:
panu mgr Zdzisławowi Machurze za zajęcia Selekcji Historycznej
pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za możliwość prowadzenia gimnastyki rehabilitacyjnej
panu Dyrektorowi Słupskiego Ośrodka Kultury oraz pracownikom tej placówki za wszelkiego rodzaju pomoc w naszej działalności.

Serdecznie podziękowania składamy naszym nielicznym jeszcze sponsorom. Tym, których moglibyśmy wymienić i Tym, którzy pragną pozostać anonimowi.


Na zakończenie przytaczamy wersy z "Błogosławieństwa Człowieka Starego"

"...Błogosławieni, którzy wiedzą, że moje uszy z trudem chwytają dźwięki. Błogosławieni, którzy przebaczają mym drżącym dłoniom i wlokącym się nogom. Błogosławieni, którzy pamiętają, że moje oczy coraz mniej widzą. Błogosławieni, dzięki którym czuję się jeszcze potrzebny światu i ludziom.."