Wydarzenia

Powiedz mi o swoim zaangażowaniu

W dniach 11-12.10.2011 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Tell me about your commitment". Była to realizacja programu "Uczymy się przez całe życie" - Grundtvig finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Gaudeamus igitur usłyszeli zebrani w auli Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte studenci i licznie przybyli goście podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012.
W uroczystości rozpoczęcia nauki na Akademii Pomorskiej wzięli udział słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pamiątkowymi dyplomami z wyrazami uznania uhonorowano trzynastu pierwszych studentów SUTW: Nelly Czupajło, Stanisława Czupajło, Elżbietę Golonko, Juliana Golonko, Krystynę Krajewską, Danutę Kublik, Apolonię Michalak, Grażynę Purską, Brygidę Solnikowską, Juliannę Tołkacz, Danutę Wiewiórką, Romanę Wilgosiewicz, Urszulę Wyrwę.

List do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo,

W dniu 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły Decyzję w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytetach Trzeciego Wieku pragnę złożyć Wszystkim Państwu - Słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku - serdeczne życzenia realizacji planów i zamierzeń w zakresie poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Jerzy Buzek

Medal

Medal odebrałam w dniu 13 listopada 2010 r. podczas uroczystości w Filhamonii z rąk Prezydenta Macieja Kobylinskiego.

Wszystkim koleżankom i kolegom,ktorzy przyczuynili sie do tego sukcesu bardzo dziękuję
Urszula Wyrwa

Projekt partnerski "GRUNDTVIGA"

 


17 listopada 2010 r. rpozpoczęliśmy realizację projektu "Opowiedz mi o Twoim zaangażowaniu" w ramach Projektu Partnerskiego "Uczymy sie przez całe życie".
W projekcie biorą udział przedstawiciele państw: Austria, Hiszpania, Niemcy, Polska, Słowenia.

Telekonferencja 11 grudnia 2010 w godz. 14:00 - 16:00

 

Niezwykli ambasadorzy

Niezwykłymi ambasadorami Słupska okazali się słupscy seniorzy, którzy ostatnich dniach października zostali zaproszeni przez zarząd jednego z największych w Europie Uniwersytetów Trzeciego Wieku do Frankfurtu nad Menem. Słupszczanie zostali przyjęci przez władze miasta z honorami należnymi głowom państw i oficjalnym delegacjom państwowym. Na zabytkowym ratuszu zawisła polska flaga, która jest bardzo podobna do biało - czerwonej flagi Frankfurtu. Dwie biało-czerwone flagi robiły na przechodniach ogromne wrażenie. Przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku słupskiego i frankfurckiego dr Renate Sterzel oraz konsul Klaus Sturmfels podjęli w Sali Cesarskiej, która jest miejscem wyjątkowym dla Niemców. Przez wieki odbywały się tutaj wybory władców. Sala ta pamięta najważniejsze wydarzenia z życia miasta i najznamienitszych jego gości. Wielu frankfurtczan podkreślało, że przestąpienie progu tej sali jest dla nich ogromnym zaszczytem. Tak wielką rolę do wizyty Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przywiązywały władze ponad 700 tysięcznego Frankfurtu.

Czytaj więcej...

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates