Wydarzenia

Wielkie Pomorze - kultura i sztuka

13 października 2011 r. o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej Słupskiego Ośrodka Kultury ze spektaklem "Mój nowy dom" w reżyserii prof. Daniela Kalinowskiego wystąpił teatr Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Gromkimi oklaskami podziękowano zespołowi aktorów za wspaniałe przedstawienie.

Powiedz mi o swoim zaangażowaniu

W dniach 11-12.10.2011 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Tell me about your commitment". Była to realizacja programu "Uczymy się przez całe życie" - Grundtvig finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Gaudeamus igitur usłyszeli zebrani w auli Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte studenci i licznie przybyli goście podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012.
W uroczystości rozpoczęcia nauki na Akademii Pomorskiej wzięli udział słuchacze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pamiątkowymi dyplomami z wyrazami uznania uhonorowano trzynastu pierwszych studentów SUTW: Nelly Czupajło, Stanisława Czupajło, Elżbietę Golonko, Juliana Golonko, Krystynę Krajewską, Danutę Kublik, Apolonię Michalak, Grażynę Purską, Brygidę Solnikowską, Juliannę Tołkacz, Danutę Wiewiórką, Romanę Wilgosiewicz, Urszulę Wyrwę.

List do Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo,

W dniu 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły Decyzję w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe.

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytetach Trzeciego Wieku pragnę złożyć Wszystkim Państwu - Słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku - serdeczne życzenia realizacji planów i zamierzeń w zakresie poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Jerzy Buzek

Medal

Medal odebrałam w dniu 13 listopada 2010 r. podczas uroczystości w Filhamonii z rąk Prezydenta Macieja Kobylinskiego.

Wszystkim koleżankom i kolegom,ktorzy przyczuynili sie do tego sukcesu bardzo dziękuję
Urszula Wyrwa

Projekt partnerski "GRUNDTVIGA"

 


17 listopada 2010 r. rpozpoczęliśmy realizację projektu "Opowiedz mi o Twoim zaangażowaniu" w ramach Projektu Partnerskiego "Uczymy sie przez całe życie".
W projekcie biorą udział przedstawiciele państw: Austria, Hiszpania, Niemcy, Polska, Słowenia.

Telekonferencja 11 grudnia 2010 w godz. 14:00 - 16:00

 

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates