Wydarzenia

Nasze Drzewo

Dla upamiętnienia powstania Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 18 października 2007 roku na terenie Akademii Pomorskiej dokonano uroczystego posadzenia drzewa - PLATAN.

Czytaj więcej...

Jak to się zaczęło?

W listopadzie 2003 roku 15-osobowa grupa emerytów i rencistów, spotykających się wcześniej od kilku miesięcy w Słupskim Ośrodku Kultury, postanowiła powołać stowarzyszenie pod nazwą Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie SUTW).

Podjęto uchwałę, powołano grupę inicjatywną, wybrano Zarząd oraz opracowano statut stowarzyszenia.
Dwie słupskie uczelnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Zarządzania wyraziły zgodę na patronat nad SUTW. Podpisano odpowiednie porozumienia i po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 22 marca 2004 roku odbyła się w słupskim Ratuszu pod patronatem Prezydenta Miasta Macieja Kobylińskiego, uroczysta inauguracja działalności SUTW.
Siedzibą i miejscem spotkań słuchaczy SUTW stał się Słupski Ośrodek Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1.
Niezależnie od spotkań w Ośrodku Kultury słuchacze SUTW brali udział w zajęciach w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Słuchacze SUTW posiadają legitymacje studenckie oraz indeksy.
Pierwszy rok działalności, pomimo braku doświadczenia, niewątpliwych trudności i potknięć, uważamy za udany. Osiągnięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu coraz większej liczby słuchaczy oraz osób na różnych szczeblach zarządzania.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates