15 lat SUTW

 • Mija 15 lat działalności słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego znakiem firmowym jest zaangażowanie i aktywność społeczna słuchaczy.

  Jego początki sięgają ostatnich miesięcy 2003 roku, gdy zrodziła się myśl o powołaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego działalność zainaugurowano 22 marca 2004 roku. Od tego czasu słupski UTW zapewnia kształcenie ustawiczne, tworząc przyjazną przestrzeń i jednocześnie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób starszych. Realizuje on bogatą i urozmaiconą ofertę programową, którą dostosowuje się do potrzeb i zainteresowań seniorów. W ciągu 15 lat była ona poszerzana i obejmowała wiele godzin prelekcji, warsztatów i zajęć dodatkowych. W różnorodną tematykę wielu dyscyplin wiedzy wprowadzają słuchaczy Słupskiego UTW pracownicy naukowi i dydaktyczni Akademii Pomorskiej oraz osoby o znaczącej pozycji w środowisku lokalnym.

  Bardzo wielu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zdobyło w tym czasie nowe umiejętności i kompetencje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach oraz odkryło nowe talenty artystyczne na zajęciach warsztatowych. Już samo nawiązanie współpracy międzynarodowej, a także bogata działalność sekcji specjalistycznych, w tym teatralnej, historycznej, literackiej czy chóru zasługują na słowa najwyższego uznania i szacunku.

  Program słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to nie tylko edukacja, ale również i zajęcia rekreacyjne, a także spotkania integrujące wspólnotę seniorów.

  Pozytywna motywacja słuchaczy UTW, ich aktywność z wyboru, a nie z przymusu, sprawia, że życie na emeryturze staje się bogatsze, wzrasta poczucie satysfakcji i wiara we własne możliwości. To z kolei jest źródłem energii życia i powodem do dumy i radości.

  To dzięki aktywizacji społecznej seniorów działających w różnych sekcjach Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dokonuje się niezwykła rewolucja w naszym środowisku lokalnym. Seniorzy uprawiają sport, rozwijają zainteresowania między innymi teatralne, filmowe, historyczne czy literackie.

  I – co równie ważne – podczas piętnastu lat istnienia słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jego słuchacze stali się nie tylko wspólnotą wiedzy, ale i wspólnotą przyjaźni.

  W gronie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku spełniają się plany i marzenia osób ciekawych świata i nauki. Przez te 15 lat Uniwersytet zapisał się na tle innych słupskich stowarzyszeń jako wyjątkowo prężnie działająca organizacja, zajmującą się aktywizacją intelektualną i społeczną ludzi w „złotym wieku”. I za to Państwu, Organizatorom i Słuchaczom serdecznie dziękujemy!

  Dobre praktyki w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są wzorcowym przykładem i potwierdzają bardzo aktualną tezę o przywróceniu pokoleniu seniorów godnego i zasłużonego miejsce w życiu społeczeństwa.

  Jesteśmy świadomi, że z pamięci o naszych Seniorach utkana jest również i nasza tożsamość. Te 15 lat słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku współtworzy również tożsamość Akademii Pomorskiej – i za tak dobrą współpracę składamy Państwu serdeczne podziękowania!

  Mamy nadzieję i życzymy Państwu, aby kolejne lata działalności przyniosły wiele satysfakcji i radości. Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, nowych sił do realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz pomyślności.


  Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
  dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP

 • Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku już od 15 lat realizuje w oparciu o współpracę z Akademią Pomorską zadania edukacyjne dotyczące społeczności senioralnej w naszym mieście.

  Współpraca z naszą Uczelnią od początków działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku określała nie tylko jego profil naukowy, ale również determinowała jakość życia społeczności wieku senioralnego, wpływając na jej rozwój poznawczo-społeczny. Te minione lata zapisały w historii Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku znaczącą i piękną kartę, której dowodem jest już sam wzrost liczby słuchaczy – od kilkunastu osób w 2004 roku po dzisiejszą liczbę setek osób w trakcie działalności SUTW. Podobnie jak nawiązanie współpracy międzynarodowej, bogata działalności sekcji specjalistycznych, organizacja wielu konferencji i spektakli teatralnych przez słuchaczy Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zasługują na najwyższe słowa uznania i szacunku.

  Z satysfakcją i dużą radością zarówno władze uczelniane, jak i pracownicy naukowi współpracujący ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku obserwują nie tylko rozwój oferty edukacyjnej w zakresie aktywności senioralnej, ale także podniesienie poziomu samooceny słuchaczy UTW, ich społeczną integrację i budowę poczucia elitarności wynikającej z udziału w życiu wspólnoty akademickiej.

  Treści programowe prezentowane w Słupskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez wykładowców Akademii Pomorskiej przyjmują często wymiar interdyscyplinarny, realizowane są w różnych formach pracy dydaktycznej,
  których tematyka koresponduje z oczekiwaniami i zainteresowaniami słuchaczy. Dzięki tym działaniom, a także dzięki udziałowi słuchaczy w interesujących projektach, realizowanych w naszej Uczelni, i rozwijającej się współpracy międzynarodowej, Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni rolę szczególnego motywatora wpływającego na edukację pokolenia seniorów.

  W dobie społeczeństwa wiedzy działania na rzecz SUTW z wyróżnieniem myśli dotyczącej przyszłości Europy – „Society for all ages” są znaczącym wyznacznikiem misji naszej Uczelni, jak również ważnym wykładnikiem wśród priorytetów polityki oświatowej państwa. W ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na przykład ubiegłorocznego pn. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” nasza Uczelnia wraz ze swoim programem „ASA Akademia Seniora Aktywnego” została bardzo wysoko oceniona; otrzymaliśmy dofinansowanie z MNiSW, dzięki czemu mogliśmy słuchaczom Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentować ciekawą ofertę edukacyjną.

  Dziś bez piętnastoletniego udziału słuchaczy SUTW społeczny krajobraz Słupska wydaje się już niemożliwy.

  Z okazji Jubileuszu proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i podziękowania dla wszystkich Słuchaczy, Organizatorów, Przyjaciół i Sympatyków Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 15 lat współpracy z Akademią Pomorską, za ten czas pracy i zaangażowania na rzecz SUTW.

  Życzę Państwu, aby kolejne lata i jubileusze przyniosły wiele radości i satysfakcji z podejmowania nowych wyzwań naszej współczesności, a także udanych starań o nowe projekty, spełnienia wszystkich planów i oczekiwań i wszelkiej pomyślności.

  dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
  Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates