Historia SUTW

2017-04-27

Nowe władze

W dniu 27.04.2017 na Walnym Zebraniu Członków Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały wybrane nowe władze. Odeszła z Zarządu Urszula Wyrwa, założycielka SUTW, która kierowała Stowarzyszeniem od początku jego istnienia.

2014-03-24

10 LAT MINĘŁOW dniach 20-23 marca 2014 roku Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził 10-lecie swojej działalności.


Pierwszego dnia w auli Szkoły Policji odbyły się oficjalna część uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczął chór Seniores Cantates. Dzieci z przedszkola Tęczowa Dolina zachwyciły wszystkich swoim występem. Zaproszeni goście składali gratulacje. Wysłuchaliśmy wykładu dr Beaty Bugajskiej, dr Lucji Lassoty oraz inż. J. Ryszarda Kurylczyka. Obejrzeliśmy Migawki z życia SUTW na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu zespołu muzycznego z Bytowa. Był też tort urodzinowy.
Drugiego dnia obejrzeliśmy w SOK-u spektakl parateatralny "Przystanki życia"
Trzeciego dnia w Filharmonii wysłuchaliśmy pięknego koncertu.

2009-03-21

5 lat minęło

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku obchodził jubileusz: 5-lecie istnienia. Jubileusz uczczono trzydniową konferencją, która odbyła się od 19 do 21 marca 2009 r.
Konferencja miała charakter międzynarodowy, bo uczestniczyli w niej goście z kilku krajów: Białorusi, Mołdawii, Niemiec i Ukrainy. Przybyli również przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku z 17-tu miast Polski: Augustowa, Bydgoszczy, Gdańska, Grodziska Mazowieckiego, Katowic, Kołobrzegu, Koszalina, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Torunia, Ustki, Wrocławia, Zielonej Góry i Zwolenia.
Zostali zaproszeni goście z:
 -Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie n. Menem
 -Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Flensburga
 -Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa
 -Akademii Medycznej ze Szczecina
 -Uniwersytetu Szczecińskiego
 -Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej

Nasza konferencja jubileuszowa była możliwa dzięki wsparciu finansowemu
Prezydenta Miasta Słupska - Macieja Kobylińskiego
Starosty Słupskiego - Sławomira Ziemianowicza
rektorom słupskich uczelni
sponsorom, których SUTW zaprosił na konferencję prosząc o pomoc finansową

Motto jubileuszowej konferencji brzmiało: UCZYMY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W ciągu minionych pięciu lat słuchacze korzystali z licznych prelekcji i wykładów w swojej siedzibie, mieli możliwość uczestniczenia w wykładach na studiach stacjonarnych w Akademii Pomorskiej (wcześniej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej) na wielu kierunkach Wydziału Filologiczno-Historycznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w Katedrze Pielęgniarstwa. Poza tym rozwijali swoje pasje lub wcześniej nieodkryte talenty w 15-tu sekcjach działających do chwili obecnej.

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja SUTW odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska - Macieja Kobylińskiego i Starosty Słupskiego - Sławomira Ziemianowicza. Współorganizatorami były patronujące SUTW wyższe uczelnie w Słupsku reprezentowane przez:
Rektora Akademii Pomorskiej - prof. Romana Drozda
Rektora Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania - doc. dr Antoniego Szredera.Dzień 1

Uroczystość obchodów rozpoczął chór Seniores Cantates, który odśpiewał Gaude Mater Polonia, Modlitwę o pokój oraz Gaudeamus Igitur - jak przystało na otwarcie konferencji bądź co bądź studenckiej. Powitania gości dokonała prezes SUTW - Urszula Wyrwa, a następnie przemawiali przedstawicieli władz samorządowych oraz uczelni słupskich. Potem były gratulacje, kwiaty i upominki od przybyłych gości, którzy spontanicznie ten punkt sami zaaranżowali.
W dalszej kolejności wysłuchano wykładów:
"Społeczne funkcjonowanie osób starszych w zmieniajšcej się rzeczywistości" - prof. Irina Surina
"Przyszłość natury ludzkiej. Dokąd zmierzamy?" - ksiądz prof. Mariusz Kołaciński z Uniwersytetu Szczecińskiego
"Edukacja kulturalna współczesnego człowieka" - prof. Kazimierz Chruściński
"Europejski humanizm w polskim renesansie" - prof. Günther Böhme z Uniwersytetu im. Goethego z Frankfurtu n. Menem
"Kondycja seniorów" - prof. Ewa Stachowska z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
"Mój romans z Witkacym" - krytyk sztuki mgr Helena Dobranowicz z Biura Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej.

Wieczorem wszyscy uczestnicy wzięli udział w koncercie w wykonaniu Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" pod dyrekcją Bogdana Jarmołowicza.

Dzień 2

Był przewidziany na prezentację osiągnięć Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miasta Słupska i regionu. Przede wszystkim był to czas na zapoznanie z pracą w sekcjach zainteresowań. Można było oglądać ekspozycje prac np. zielniki, rękodzieła, prace plastyczne, plansze ze zdjęciami i innymi rekwizytami symbolizującymi daną sekcję. Chór zaprezentował się własnym koncertem na scenie, sekcja teatralna przedstawiła spektakl pt. "Moje dni". Kierownicy sekcji przedstawili specyfikę zajęć w poszczególnych sekcjach, przedstawili dokonania i osiągnięcia. Sekcję biologiczną zaprezentował dr Zbigniew Sobisz - pracownik naukowy Akademii Pomorskiej, któremu zawdzięczamy wiele interesujących wykładów, zajęć laboratoryjnych i terenowych.
W godzinach popołudniowych goście zwiedzali Słupsk i udali się do Ustki.

Dzień 3

Dr Marianna Borawska wygłosiła wykład pt. "Słupsk na mapie kulturalnej Polski". Była to wspaniała promocja naszego miasta, jego walorów, omówienie ciekawych miejsc oraz zaproszenie do naszego miasta w przyszłości. Drugi wykład wygłosiła dr Lucja Lasota pt "Senior jako współtwórca aktywnej polityki zdrowotnej". Sesja panelowa miała bardzo ciekawy przebieg ponieważ prezentowane były działania innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Interesowały słuchaczy wszystkie wypowiedzi gości. Wzruszenie nastąpiło kiedy wypowiadali się zagraniczni goście: z Grodna, ze Lwowa i Mołdawi, a także gdy Prezes Towarzystwa Niemiecko - Polskiego z Flensburga  po polsku referował swoje wystąpienie.
Zwieńczeniem tej owocnej Konferencji był wykład wraz z prezentacją medialną mgr Zbigniewa Kuśnierza, który prowadził wielokrotnie warsztaty zdrowia dla chętnych słuchaczy SUTW-u w miejscowości górskiej. Temat wykładu brzmiał "Warsztaty zdrowia".

Konferencja Jubileuszowa była podsumowaniem dorobku Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku., ale też znakomitym podkreśleniem świątecznego nastroju.   Wyrazem  uznania były wpisy gości do Kroniki SUTW.
2004-03-22

Jak to się zaczęło?

W listopadzie 2003 roku 15-osobowa grupa emerytów i rencistów, spotykających się wcześniej od kilku miesięcy w Słupskim Ośrodku Kultury, postanowiła powołać stowarzyszenie pod nazwą Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie SUTW).

Podjęto uchwałę, powołano grupę inicjatywną, wybrano Zarząd oraz opracowano statut stowarzyszenia.
Dwie słupskie uczelnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Zarządzania wyraziły zgodę na patronat nad SUTW. Podpisano odpowiednie porozumienia i po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 22 marca 2004 roku odbyła się w słupskim Ratuszu pod patronatem Prezydenta Miasta Macieja Kobylińskiego, uroczysta inauguracja działalności SUTW.
Siedzibą i miejscem spotkań słuchaczy SUTW stał się Słupski Ośrodek Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1.
Niezależnie od spotkań w Ośrodku Kultury słuchacze SUTW brali udział w zajęciach w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
Słuchacze SUTW posiadają legitymacje studenckie oraz indeksy.
Pierwszy rok działalności, pomimo braku doświadczenia, niewątpliwych trudności i potknięć, uważamy za udany. Osiągnięcie to było możliwe dzięki zaangażowaniu coraz większej liczby słuchaczy oraz osób na różnych szczeblach zarządzania.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates