Akademia Aktywnego Seniora
Udział seniorów w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2019 r.

Od marca do grudnia 2019 r Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego realizował zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Akademia Aktywnego Seniora”, zgłoszone przez słuchaczkę SUTW Henrykę Głowińską w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Złożony projekt był jedynym pozaszkolnym zadaniem w kategorii zadań społecznych, zyskał aprobatę seniorów słupskich, co pozwoliło na uzyskanie dużej ilości głosów i tym samym sfinansowanie z budżetu Miasta. Akademia Aktywnego Seniora miała za zadanie mobilizowanie seniorów do wyjścia z domu, stworzenie im warunków do aktywnego dbania o swoją kondycję fizyczną i umożliwienie nawiązania kontaktów z innymi ludźmi.
ASS pomyślana została jako cykl działań aktywizujących i podnoszących kompetencje seniorów w zakresie:
znajomości reguł prawidłowego odżywiania się,
znajomości i zastosowania ziół w diecie,
dbania o kondycję fizyczną,
motywacje do rozwijania artystycznych pasji
aktywnego wypoczynku.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się otwarte wykłady, których tematyka dotyczyła zdrowia i niekonwencjonalnych metod leczenia. Wykład inauguracyjny przedstawiła dr n. med. prof. Ewa Dąbrowska " Dieta Warzywno-Owocowa jako metoda leczenia współczesnych chorób". Prof. Zbigniew Sobisz przedstawił " Fakty i mity o ziołach" a prof. Natalia Kurhaluk "Adaptogeny". Krzysztof Rudnicki, - lekarz homeopata, przedstawił niekonwencjonalne metody leczenia jako metodę zwalczania wielu schorzeń. M. Ossowska omówiła procesy homeostatyczne zachodzące w organizmie człowieka i warunkujące jego dobre funkcjonowanie w środowisku. Prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Stowarzyszenia chorych na choroby odkleszczowe, A.Górecka–Nowak omówiła różne rodzaje, objawy i możliwości leczenia dolegliwości wywołanych przez ukąszenie pajęczaków. E.Ostrowska- trener jogi oraz dietetyk przedstawiła "Wpływ diety na mikrobiom człowieka". Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyły w nich 1072 osoby.
Niezwykle udany był cykl 6 warsztatów gastronomicznych "Zróżnicowana dieta lekarstwem na choroby cywilizacyjne", które prowadzili specjaliści technologii żywienia z Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku. Uczestnicy otrzymywali potrzebne produkty i pod kierunkiem trenerów samodzielnie przygotowywali potrawy zalecane w dietach. Spotkania kończyła ich degustacja. W warsztatach wzięło udział 72 osoby.
Grupa 15 seniorów uczestniczyła w warsztatach zielarskich, które prowadziła zielarka Teresa Pokorska. Na zajęciach łączono wiedzę teoretyczną z praktyczną: uczestnicy poszukiwali i rozpoznawali zioła w terenie (na łąkach i w lasach wokół Słupska, w Dębinie, w Bierkowie), zbierali je, suszyli, robili nalewki i syropy, gotowali z nich zupy i gąszcz, wytwarzali octy, maści, wyciągi. Wszystkie spotkania były tak inspirujące, że uczestnicząca w nich grupa seniorów postanowiła wiosną ponownie wyruszyć w teren, razem odkrywać i wykorzystywać w praktyce rośliny występujące w środowisku..
Program Akademii obejmował także zajęcia motywujące do dbania o kondycję fizyczną.
Przez trzy miesiące grupa 20 seniorów uczestniczyła w zajęciach rehabilitacji ruchowej, które prowadził mgr Marek Pasławski z Akademii Pomorskiej. Zorganizowano także trzy rajdy pn. „Nordic Walking sportem dla seniora”. W ich trakcie instruktor uczył uczestników zasad prawidłowego chodzenia i gimnastyki podczas wędrówek z kijkami. Rajdy kończyły się integracyjną biesiadą. Wzięło w nich udział przeszło 90 seniorów.
Również ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, a liczba chętnych przewyższyła limit miejsc. Zorganizowano dwa warsztaty filcowania na sucho. Pod kierunkiem instruktorki Tatiany Słojki, uczestnicy wykonywali wielkanocne i bożonarodzeniowe ozdoby. Instruktor Nelly Kobyłecka uczyła seniorki wykonywania kwiatów z bibuły a także prowadziła kurs zdobienia przedmiotów metodą decoupage. Uczestniczki kursów podkreślają, że czas spędzony na zajęciach był niezwykle twórczy. Rozbudzone zostały artystyczne pasje, które kontynuowane są w domach i pozwalają na przekazywanie nabytych umiejętności wnukom.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował piknik pn. "Z Wiarusami w Akademii Aktywnego Seniora". Była to niezwykle udana plenerowa impreza, podczas której bawiło się przeszło 350 osób. Na scenie amfiteatru w Leśnym Kocie wystąpił wojskowy zespół wokalny „Wiarusy” oraz zaproszeni goście: zespoły taneczne: Arabeski i Zespół Tańca Salonowego, solistka Patrycja Baczewska, zespoły muzyczne ze Słupskiego Ośrodka Kultury i Leszek Orkisz. Kulinarną atrakcją była grochówka z polowej kuchni oraz kiełbaski i karkówka pieczone nad ogniskiem.

Podkreślić należy, że przeprowadzenie tak wielu działań było możliwe dzięki zaangażowaniu seniorów – wolontariuszy, których wkład osobowy w tym zadaniu stanowi około ¼ wszystkich kosztów.
W podsumowaniu realizacji projektu stwierdzić należy, iż osiągnięto zamierzone cele. Podejmowane działania spotkały się z aprobatą seniorów, którzy docenili:
- zróżnicowaną formę zajęć,
- wysoki poziom merytoryczny wszystkich wykładów, warsztatów, zajęć sportowych,
- możliwości pogłębienia wiedzy oraz nabycie umiejętności, które można wykorzystać w codziennej
praktyce
- dostosowanie oferty do możliwości percepcyjnych i fizycznych seniorów,
- znakomitą atmosferę na zajęciach, która pozwoliła na integrację seniorów.

-

 

 

 

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates