W poniedziałek 18.10.br odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego – Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość zaszczyciła prof. dr hab. Danuta Gierczyńska - Prorektor AP ds. Studentów. Wśród gości obecna była również Beata Pawlicka – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupska. Obecna była również dr Marianna Borawska – twórczyni Rady Programowej dla SUTW w 2005 roku  i pełnomocnik AP do współpracy AP ze Stowarzyszeniem, przewodnicząca I Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Słupska., opiekunka naukowa sekcji literackiej SUTW.

Gości i studentów powitała prezes SUTW Aldona Słowik, po czym minutą ciszy uczczono pamięć, naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Danuta Gierczyńska - Prorektor ds. Studentów AP, która życząc naszemu uniwersytetowi sukcesów, przeczytała także list od Rektora Akademii Pomorskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego do Studentów SUTW.
Po wystąpieniu prof. dr Danuty Gierczyńskiej głos zabrała  dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Słupsk pani Beata Pawlicka, która przedstawiała list od Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej do Studentów SUTW.
Głos zabrała również dr Marianna Borawska.
Po odśpiewaniu przez chór SUTW Seniores Cantates pieśni Gaudeamus Igitur i hymnu SUTW, prezes SUTW wręczyła  nowo przyjętym studentom naszego uniwersytetu legitymacje członkowskie.
Uroczystość zakończył wykład dr Anety Dudy, AP Formy spędzania czasu przez ziemiaństwo i arystokrację XIX wieku

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates